Programul de investitii al Municipiului Pitesti pe anul 2020

Social

Lista de investiții propuse spre a fi realizate din bugetul adoptat ieri, 20.02.2020, pentru municipiul Pitești în acest an, în concordanță cu strategia de dezvoltare a orașului, fiind incluse obiective de investiții propuse atât de consilierii locali și de reprezentanții administrației locale, cât și de cetățeni, prin opiniile exprimate prin email, pe adresa primăria@primariapitesti.ro, dar și prin alte căi de comunicare, sugestiile acestora fiind adresate online sau la sediul primăriei.

TOTAL: 142.715 mii lei, din care:

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE 14.123 mii lei;

B. LUCRĂRI NOI 28.432 mii lei;

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII 100.160 mii lei.

Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli:

A. Lucrări în continuare, din care:
-Sală de sport Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”;
-Racordare la energia electrică și spor de putere pentru cantina Liceului cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești;
-Mărirea puterii instalate în contorul existent pentru corpurile C1, C și C3 – Școala Gimnazială „Matei Basarab”;
-Lucrări de conformare în vederea obținerii autorizației ISU pentru Colegiul Național „Zinca Golescu”;
-Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești;
-Amenajare teren sport str. Florilor FN;
-Modernizare locuri de joacă Parc Lunca Argeșului;
-Sistem de pompare ape pluviale Parc Lunca Argeșului;
-Modernizare bloc locuințe sociale Coremi;
-Transformare cămin C3 în clădire de locuinţe sociale;
-Branșament electric Piața Găvana;
-Containere îngropate;
– Lucrări de conformare Pod peste Râul Doamnei;
-Modernizare strada Petre Ispirescu;
-Amenajarea unei alei carosabile de la bl.A2 str. Argedava spre str. Dimitrie Butculescu și amenajare parcare în spatele bl.A4 str. Burebista;
-Reconfigurare zona carosabilă și pietonală zona blocului L6, Bd. Nicolae Bălcescu;
B. Lucrări noi, din care:
-Instalație termică interioară și racordare la sistemul centralizat de distribuție energie termică, Corp B, Școala Gimnazială „Ion Minulescu”;
-Branșament apă, hidranți și racord canalizare menajeră la Sala de sport, Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”;
-Alimentare cu energie electrică Sală de sport Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino”;
-Extindere și reabilitare imobil Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”, municipiul Pitești;
-Reparații capitale pardoseală sala de sport Școala Gimnazială „Marin Preda”;
-Mansardare Corp A Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor”;
-Extindere spații de învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise”.
-Realizare Parc Lunca Argeșului 3;
-Modernizare locuri de joacă pentru copii;
-Promovarea spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare – dezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB-PROSANT-Amenajare incubator de afaceri;
-Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Pitești (zona bl. G1, cartier Războieni și zona bloc Coremi, Bd. Petrochimiștilor) – etapa I;
-Branșament apă-canal Piața Găvana;
-Racord termic Centrul Multifuncțional Comunitar;
-Wi-Fi 4 EU -promovarea conectivității la internet în colectivitățile locale;
-Extindere rețele de iluminat public;
-Refacere cupolă pasaj „Sfânta Vineri”;
-Lucrări de amenajare spațiu Piața Ceair;
-Realizare panouri informative -totem- intrări în municipiu;
-Sistem de irigații Calea Craiovei;
-Containere îngropate (etapa a-II-a);
-Stații de încărcare pentru vehicule electrice în municipiul Pitești;
-Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat;
-Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești;
-Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și periurban;
-Achiziție mijloace de transport public-autobuze electrice 12 deal, Pitești – Infrastructură de încărcare autobuze electrice;
-Îmbunătățirea transportului public de călători în municipiul Pitești – Infrastructură;
C. Alte cheltuieli de investiţii, din care:
1.Proiectare:
-Branșament electric Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din municipiul Pitești;
-Branșament apă și canalizare Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din municipiul Pitești;
-Branșament gaze Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din municipiul Pitești;
-Branșament electric Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din municipiul Pitești;
-Branșament apă și canalizare Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din municipiul Pitești;
-Branșament gaze Proiect pilot-Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială „Tudor Arghezi” din municipiul Pitești;
-Extindere, reabilitare și dotări imobil Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”;
-Sală de Educație Fizică Școlară Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”;
-Sală de Educație Fizică Școlară Colegiul Național „Zinca Golescu”;
-Sală de Educație Fizică Școlară Școala nr.2 -Structura Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu”;
-Viabilizare teren sală de sport Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”;
-Sală de sport Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești;
-Construire bază sportivă Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”;
-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU la cantina Liceului cu Program Sportiv „Viitorul”;
-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU la căminul școlar Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”;
-Reabilitare și consolidare corp administrativ Colegiul Național „Ion C. Brătianu”;
-Reabilitare instalație termică și montare de centrale termice noi, Corp C1 și Corp C4, Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” în locația din Bd. Eroilor nr. 26-28;
-Realizare Parc Lunca Argeșului 3;
-Bazin didactic de înot Baza Agrement Tudor Vladimirescu;
-Bază sportivă Prundu tip 1;
-Realizare Parc Lunca Argeșului 2;
-Modernizare locuri de joacă pentru copii;
-Sală Polivalentă Municipiul Pitești;
-Reabilitare Stadion „Nicolae Dobrin”;
-Sistem de irigație automatizat Parc Lunca Argeșului;
-Studiu de calitate a aerului pentru elaborarea Planului de calitate a aerului în municipiul Pitești;
-Regularizare Pârâu Velișoara-Grigorești;
-Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente CT 718;
-Modernizare strada Marta Rădulescu;
-Modernizare strada Alexandru Donici;
-Reabilitare strada Grigorie Leu;
-Reabilitare strada Petre Ispirescu -Etapa a-II-a;
-Modernizare strada Amurgului;
-Lărgire Calea Craiovei zona Târg Săptămânal;
-Pasarelă supraterană Calea Craiovei, zona Comisariat;
-Pasarelă pietonală supraterană B-dul Nicolae Bălcescu, zona blocului L6;
-Amenajare piste de biciclete;
-Pasaj rutier Craiovei -Târgul din Vale;
-Pasaj rutier Negru Vodă-Calea Bascovului;
-Străpungere din strada Depozitelor (Mun. Pitești), peste Autostrada A1 (cu nod rutier nou), la DN 73 în com. Mărăcineni, jud. Argeș;
-Amenajare sens giratoriu Calea Craiovei -zona Târg Săptămânal;
-Reabilitare scări publice din strada Mărășești-Palatul Copiilor;
-Reabilitare scări publice strada Mircea Eliade, zona blocului M5;
-Reabilitare scări publice cartier Războieni, zona blocurilor P2, P3;
-Reabilitare scări publice Aleea Spitalului, zona blocurilor DA, DB, DC;
-Amenajare parcare strada Carpenului, zona blocurilor E8, E9, E10;
-Zid de sprijin strada Ovid Densușianu;
-Actualizare PUG;
-Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat din municipiul Pitești;
-Expertiză tehnică pentru canalizare pluvială zona II Calea Câmpulung;
-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU Piața Trivale;
-Documentație în vederea obținerii autorizației ISU Primăria Municipiului Pitești;
-Parcare supraterană strada Frasinului;
– Documentație tehnică -Creșterea competitivității economice prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare;
-Extindere rețea gaze Aleea Stadionului și strada Narciselor;
-Documentații privind urmărirea comportării în timp a investițiilor executate din fonduri nerambursabile;
-Programul de îmbunătățire a eficienței energetice 2020-2025 (PIEE);
-Reabilitare Casa Cărții – Corp Alpha;
-Extindere rețea gaze strada Nicolae Iorga, tronson II;
-Lucrări de demolare și pregătire șantier -Parc Industrial (Cet Sud II);
-Lucrări de demolare și pregătire șantier -Parc Industrial (Cet Găvana);
-Sistem de irigații zona Podul Viilor;
-Modernizare bloc locuințe sociale Coremi – etapa a II-a.
2. Reabilitări:
-Reabilitare termică și reparații capitale cămin școlar Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești;
-Consolidare și reabilitare clădire – tronson I – Colegiul Național „Zinca Golescu”;
-Reabilitare termică Sala de Sport -Școala Gimnazială „Negru Vodă”;
-Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” din municipiul Pitești;
-Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași”;
-Reabilitare termică grădiniță-Grădinița cu Program Prelungit „Castelul Fermecat”;
-Reabilitare Grădina Zoologică etapa a II-a, zona lac;
-Reabilitare străzi (Câmpului, Iosif Gabrea, Ion Ionescu de la Brad, Pasaj Ecaterina Raicoviceanu, Virgil Tempeanu, Dr. Pompiliu Robescu);
-Reabilitare strada Banu Mărăcine;
-Reabilitare B-dul I. C. Brătianu -Str. Maior Șonțu între strada Maternității și Târgu din Vale;
-Reabilitare strada Carpenului;
-Reabilitare strada Trivale;
-Reabilitare Piața Primăriei;
-Reabilitare terasă necirculabilă imobil Casa Cărții.
3. Alte cheltuieli asimilate investițiilor
-Reparații capitale teren sintetic Stadion „Nicolae Dobrin”;
-Achiziții imobile.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul