Cum se calculează și cum se acordă BONIFICAȚIA de 10%

Social

Impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri şi impozitul pe mijloacele de transport aferente anului fiscal 2020 se pot plăti în două rate egale până la data de:
• 31 martie 2020, inclusiv;
• 30 septembrie, 2020 inclusiv.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, impozitului pe terenuri, impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an fiscal 2020, de către persoanele fizice, până la data de 31 martie 2020 inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10%.

Prin plata cu anticipaţie se înţelege stingerea obligaţiei de plată a impozitului datorat aceluiaşi buget local în anul fiscal 2020, până la data de 31 martie 2020 inclusiv.
Impozitul anual, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri/terenuri/mijloace de transport, suma de 50 lei se referă la impozitul cumulat.
În conformitate cu prevederile pct. 11 lit. n), referitor la rotunjire, din HGR nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în sensul prezentelor norme metodologice, rotunjirea este operaţiunea de stabilire a sumelor datorate bugetelor locale la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani şi prin majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari.

Reguli de rotunjire:
a) rotunjirea se aplică la fiecare tip creanţă, respectiv creanţă principală sau creanţă accesorie;
b) nu se aplică rotunjiri pentru calculele intermediare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale;
c) pentru calculele intermediare se utilizează primele două zecimale;
d) în cazul majorării impozitelor sau taxelor rotunjirea se aplică după majorarea acestora stabilită conform art. 489 din Codul fiscal;
e) în cazul bonificaţiei prevăzute la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2) din Codul fiscal se aplică regulile de la pct. (i)-(iv), cu excepţia cazului în care prin rotunjire rezultă o valoare a bonificaţiei mai mare de 10% din impozit, caz în care rotunjirea bonificaţiei se face prin diminuare.
Redăm mai jos, exemplul prevăzut la pct. 11 lit. n) din HGR nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare:
”Exemplu: Impozitul pe clădiri calculat este de 67 lei. Acest impozit poate fi plătit la cele 2 termene de plată în cuantum de 34 lei, respectiv 33 lei. În cazul în care contribuabilul plăteşte întreaga sumă până la primul termen de plată, beneficiază de bonificaţie. Bonificaţia fiind stabilită la nivelul de 10%, aceasta va fi: 67 lei x 10% = 6,7 lei. Deoarece bonificaţia nu poate depăşi 10%, aceasta se rotunjeşte prin diminuare şi va fi de 6 lei. Suma finală de plată va fi: 67 lei – 6 lei = 61 lei. În cazul în care, din cauza plăţii cu întârziere, rezultă accesorii de plată de 3,23 lei, suma datorată cu titlu de accesorii va fi de 3 lei;” .

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul