Anunț privind prelungirea perioadei de informare și consultare a publicului etapa III – elaborare propuneri P.U.G. și R.L.U.

Social

ANUNȚ PRIVIND PRELUNGIREA PERIOADEI DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI ETAPA III – ELABORARE PROPUNERI P.U.G. și R.L.U. în vederea actualizării Planului Urbanistic General al municipiului Pitești și Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia pentru terenurile situate în limita administrativă a municipiului Pitești

Prin prezentul anunț aducem la cunoștința publicului interesat prelungirea perioadei de informare și consultare a publicului etapa III – elaborare propuneri P.U.G. și R.L.U. în vederea actualizării Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism al municipiului Piteşti
aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999 și prelungit prin H.C.L. nr. 90/2010 până la data de 30.06.2020,ca urmare a solicitărilor primite din partea publicului și circumstanțelor legate de COVID-19.
INIȚIATOR / BENEFICIAR
MUNICIPIUL PITEȘTI

ELABORATOR :
S.C. AREAL DESIGN S.R.L. cu sediul în Târgoviște, B-dul Libertății, bl. D4, ap.17, jud. Dâmbovița, ing. Silviu Cioflec, urb. Mariana Uglea, urb. Mihai Necula
În conformitate cu prevederile art. 57-61 din Legea nr. 350/200 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului nr. 2.701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, vă invităm ca până la data de 30.06.2020 să formulaţi în scris observații, propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare faţă de
propunerea preliminară elaborată (postată pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Pitești – www.primariapitesti.ro – secțiunea Informații publice/ Informații urbanistice și administrative/
Consultare și informare publică/ P.U.G.) în vederea actualizării Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism al municipiului Piteşti aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999 și prelungit prin H.C.L. nr. 90/2010 prin înregistrarea acestora la Compartimentul Relații Publice, intrarea D, din incinta primăriei, prin e-mail la adresa primaria@primariapitesti.ro, prin fax la nr. 0248 212166 sau prin poștă la adresa din str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș.

De asemenea, cei interesați pot discuta propunerea cu iniţiatorul şi elaboratorul documentației şi pot exprima rezerve, formula observaţii sau sesiza probleme pertinente legate de propunerile preliminare din P.U.G. și R.L.U. aferent planului, înainte de elaborarea propunerii finale a planului
urbanistic.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul