Reabilitarea Colegiului Armand Călinescu

Social

Procedura de achiziție a lucrărilor din cadrului proiectului de reabilitare a Colegiului Armand Călinescu a fost demarată prin încărcarea în SEAP a documentației de atribuire, urmând ca ofertele executanților să fie depuse până la data de 3 aprilie 2020.Valoarea totală a proiectului este 29.028.209,71 lei, din care, valoarea nerambursabilă, constând în fonduri europene, este de 11.905.520,88 lei.
Municipiul Pitești, în calitate de Beneficiar, a semnat contractul de finanțare nr. 4678 cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar, pentru implementarea proiectului ”Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Armand Călinescu”, cod SMIS 122294.

Prin investiția în infrastructura educațională se urmărește creșterea nivelului de educație pe termen lung. În cadrul proiectului sunt incluse spre a fi realizate un număr impresionant de investiții:
– realizarea lucrărilor de reabilitare termică;
– reabilitarea şi modernizarea spațiilor interioare (recompartimentări, refacere finisaje, refacere instalații electrice, termice, sanitare şi de incendiu, ventilație şi climatizare);
– înlocuirea învelitoarei la corpul C1;
– înlocuirea straturilor terasei necirculabile la corpul C2;
– realizarea lucrărilor de consolidare şi de eliminare a infiltrațiilor de apă;
– eficientizarea consumului de energie și producerea acesteia din surse regenerabile prin amplasarea de panouri fotovoltaice peste terasa necirculabilă de la corpul C2;
– conformarea construcției la exigențele impuse de legislația națională privind protecția contra incendiilor;
– îmbunătățirea calității infrastructurii de educație și dotarea colegiului pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării populației școlare la procesul educațional.
Realizarea investiției este finanțată din fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritate de investiții 4.4. Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5. Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns Anulează răspunsul